Faculty

Dr. Xiaolong (Luke) Zhang
College of Information Sciences and Technology
Pennsylvania State University
307D IST Building
University Park, PA 16802

814/863-9462
814/865-6426 (fax)
Email: lzhang at ist dot psu dot edu


Graduate Students
 • Qi Jin
 • Jian-Syuan Wong
 • Mo Yu
 • Hanqing ZhaoLab Alumni
 • Evan Friedenberg, M.S. (2016)
 • Yan Liu, M.S. (IE) (2016)
 • Liang Gou, Ph.D (2012)
 • Anna Wu, Ph.D. (2012)
 • Xin Yan, Ph.D. (ABD)Visiting Scholars
 • Huiyue Wu (2016 - )
 • Da Yu (2015 - 2016)
 • Qian Yi (2012 - 2014)